Børnehuset Kollekolle
Børnehuset Kollekolle
Tornekrogen 64
3500 Værløse
kollekolle@furesoe.dk
72358190

Kalender

Velkommen til Børnehuset Kollekolles webside. Vi er en del af områdeinstitution Sydøst. Alle børn er noget særligt, som skal behandles individuelt. Derfor må der være plads og respekt for forskellighed. Tiden i børnehuset må ikke blive en venteposition til skolen og voksenlivet. Den har en stor værdi i sig selv, og vi synes derfor, at det er vigtigt at give tid til leg og fordybelse. Vi må give plads og rum for forskellige følelser.

Aktivitetskalenderen


Aktivitetsplan for juli - december 2015.

Planen er vejledende, men der vil altid kunne komme ændringer. I tilfælde af sygdom eller andre uforudsete ting bliver de planlagte ting droppet, hvis vi skønner, at det er nødvendigt. Vi synes, at en dag med nærværende voksne er bedre end en dag, hvor stressede voksne forsøger at gennemføre en aktivitet, fordi den er planlagt.

Vi vil have højtlæsning i to aldersopdelte grupper hver mandag og onsdag fra kl. 13.15 – 13.45.
Vi vil have afslapning til musik hver tirsdag og torsdag fra kl. 13.15 – 13.45 for alle børn, som ikke sover til middag.
Generelt vil en aldersopdelt gruppe gå ud af huset en dag om ugen.


August:
Mandag d. 24: Sprogvurderinger
Tirsdag d.25: Sprogvurderinger
Torsdag d. 26: Sprogvurderinger
Fredag d. 28: Fællessang
Mandag d. 31: Leg på legepladsen Radisestuen stuemødeSeptember:
Mandag d. 7: Stuemøde for Regnbuestuen – alle på legepladsen
Tirsdag d. 8: Gymnastik for de kommende skolebørn
Onsdag d. 9: Gruppebilleder tages MØDETID SENEST 9.15. Derefter har vuggestuebørnene motorik/rytmik
Torsdag d. 10: Tur til København for de kommende skolebørn. Nærmere information følger 
Fredag d. 11: Gr. 2 på tur ( årgang 11) 
Mandag d. 14: Samtaledag 9.30- 11 
Tirsdag d. 15: Børnehuset fylder 40år, og vi inviterer til fest for nuværende og tidligere børn, forældre og personale. Fødselsdagen er fra 15-17. Nærmere information følger
Onsdag d.16.  Børnene leger på legepladsen. imens flere af de voksne har PAF Analyse 
Torsdag d.17. Vi leger på legepladsen der forberedes Børnemiljøvurdering
Fredag d. 18. der planlægges BMV nærmere information følger

Mandag d. 21. Flere voksne er på kursus i tidlig opsporing Vi leger ude
Tirsdag d.22. Film på biblioteket for en gruppe vuggestuebørn. Gymnastik for årgang 10

Onsdag d. 23. Vuggestuegruppen har rytmik/motorik. Gr 2 på tur( årgang 11)

Fredag d. 25. Gr.3 ( årgang 12) er på tur

Mandag d.28. Vi leger ude Radisestuen har stuemøde

Tirsdag d. 29 Film på biblioteket for en gruppe børnehavebørn

Onsdag d 30: Vuggestuegruppen rytmik/motorik. Der planlægges skolesamtaler  


Oktober
Torsdag d. 1. Vi leger på legepladsen Der forberedes skolesamtaler
Fredag d. 2. udeleg der planlægges skolesamtaler
Mandag d. 5. Vi leger udenfor regnbuen har stuemøde
Tirsdag d. 6. Leg ude der planlægges skolesamtaler
Onsdag d. 7. Vuggestuegruppen har rytmik/motorik. der planlægges skolesamtaler
Torsdag d. 8. Skolesamtaler for regnbuen 9.30 - 11.30
Fredag d. 9. Skolesamtaler for regnbuen 9.30 - 11.30
Mandag d. 12. Efterårsferie hele ugen, der planlægges ture/aktiviteter afhængigt af antal af børn og voksne
Tirsdag d. 20.Tur til skolelandbruget for de kommende skolebørn nærmere information følger
Onsdag d. 21. Tur for gr.3 ( årgang 12) 
Torsdag d. 22: Skolesamtaler for radisestuen 9.30-11
Fredag d. 23. Skolesamtaler for radisestuen 9.30-11  
Mandag d.26. Flere voksne er på kursus i tidlig opsporing Vi leger udenfor
Tirsdag d. 27. Film på biblioteket for en gruppe vuggestuebørn. vi arbejder med BMV
Onsdag d. 28. Vi arbejder med BMV 
Torsdag d. 29.  BMV Lysfest fra kl. 16.00 - 19.00 nærmere information følger
Fredag d. 30.  BMV
 

November
Mandag d. 2-5: vi arbejder med BMV
Fredag d. 6. Det faste personale har uddannelsesdag. nærmere information kommer
Mandag d. 9-13 Vi arbejder med BMV
Tirsdag d. 10: Film på biblioteket for en børnehavegruppe 
Fredag d. 13: De kommende skolebørn tager i teater og ser Folk og røvere i kardemommeby
Mandag d. 16: Der samles op på BMV

Tirsdag d. 17. Film på biblioteket for en gruppe børnehavebørn 
 Onsdag d. 18. Vi leger udenfor flere voksne er på kursus i tidlig opsporing.

Torsdag d.19. Der samles op på BMV

Mandag d.23. De kommende skolebørn arbejder med Klaus Nar  - læser og synger 

Tirsdag d. 24. gymnastik for gr1.

Onsdag d. 25. Rytmik/motorik for vuggestuegruppen

Torsdag d. 26. gr3 ( årgang 12) tager på tur

Fredag d. 27. Fællessang - 1.lys i adventskransen tændes. Vi begynder at julehygge/pynte

December
Tirsdag d. 1: Vi går i skoven og henter juletræ. Årgang 10 begynder at øve Lucia. Julebamsen begynder sin julerejse.
Fredag d. 4: Fællessang. 2. lys i adventskransen tændes
Tirsdag 8: Alle børnehavebørn tager til ishøjteater og ser Annas jul - vuggestue børnene kommer i Anemoneteatret til foråret
Fredag d. 11. Luciadag med fælles morgenmad for forældre og børn fra kl. 7.15 - luciabørnene går kl. 7.45 Fællessang 3. lys tændes
Fredag d. 18. Fællessang 4. lys tændes.Julefest for alle. Vi spiser risengrød så glem bare madpakken.

Onsdag d. 23 Børnehuset lukkes ned og vi går alle på juleferie. Husk at vi holder lukket imellem jul og nytår. Vi siger velkommen i det nye år mandag den 4. Januar 2016. ,