Børnehuset Kollekolle
Børnehuset Kollekolle
Tornekrogen 64
3500 Værløse
kollekolle@furesoe.dk
72358190

Kalender

Velkommen til Børnehuset Kollekolles webside. Vi er en del af områdeinstitution Sydøst. Alle børn er noget særligt, som skal behandles individuelt. Derfor må der være plads og respekt for forskellighed. Tiden i børnehuset må ikke blive en venteposition til skolen og voksenlivet. Den har en stor værdi i sig selv, og vi synes derfor, at det er vigtigt at give tid til leg og fordybelse. Vi må give plads og rum for forskellige følelser.

Dagligdagen


Morgenmaden i Kollekolle:
Læs mere her: www.infoba.dk/documents/handler.ashx?did=1513

Dagligdagen:
Stuen er børnenes faste base, hvor de udvikler deres tætte relationer til både børn og voksne.
Måltiderne spises på egen stue, men man kan godt en gang imellem få lov til at spise hos kammeraterne på den anden stue. Fra kl. ca. 14 – 14.45 spiser vi på frugt på stuerne. Her laver vi en slags samling, hvor børnene fortæller om egne oplevelser, hvad der rør sig i børnehaven, synger, læser historier, snakker om årets gang, ugedage m.m.. I forbindelse med denne samling vil vi, hvis det er muligt, helst ikke forstyrres.

Fødselsdag:
Vi fejrer altid barnets fødselsdag med stuens børn. Når man er barn, er det, at have fødselsdag en stor ting. Vi kommer gerne hjem til fødselsdag( med de børn der er fyldt 3år), hvis I har tid og overskud til det. Ellers fejrer vi det på stuen med vores små traditioner. Hvis I vil holde fødselsdag med nogle få børn privat, skal I sende indbydelser med posten af hensyn til de andre børn.

Faste aktiviteter:
De børn, som ikke sover, ligger på tæpper tirsdag og torsdag fra 13.15- 13.50 og lytter til klassisk musik. Mandag og onsdag bliver der læst i aldersopdelte grupper fra 13.15 – 13.50.

Aktiviteter:
Male, bage, modellervoks, synge og historier er for det meste et tilbud, hvor det enkelte barn kan søge ind i det rum, hvor det foregår. Nogle børn forsøger bevidst at vælge disse aktiviteter fra, og det er så vores opgave som voksne at få dem inddraget en gang imellem.
Indimellem laver vi projekter, hvor børnene bliver inddelt efter alder, og i disse projekter kræver vi, at alle børn deltager.

Sommerferie aktiviteter:
Vi vil i skolernes sommerferie planlægge to ture/ aktiviteter hver uge. Det er en periode, hvor der er få børn i huset og måske er ens bedste venner på ferie. Derfor synes vi, at der er brug for flere aktiviteter. Det er samtidig en periode, hvor nye kammeratskaber ofte opstår.

Ture:
Vi bruger nærmiljøet: skoven, biblioteket, vulkanen, søen, andre institutioner og salen under kirken. Nogle gange går vi med en stor gruppe blandet i alder; andre gange aldersopdeler vi afhængigt af, hvor turen går hen.

Fælles ture:
En gang i sommerhalvåret lejer vi en bus og kører til dyrehaven med alle børn og voksne.
Ved juletid tager vi alle en fælles bustur i teateret og ser en juleforestilling. Dog ikke vuggestuebørnene, de kommer i stedet til anemoneteateret i foråret sammen med Skovstjernen.

Ture med kollektive transportmidler:
Udover ovennævnte ture bruger vi de kollektive transportmidler. Vi opdeler som regel børnene efter alder og udvikling.
Vi synes, det er vigtigt, at:
- de ture vi tager på, ikke kun er for turens skyld, men også en god oplevelse
- der er nærvær mellem børnene og de voksne
- der er forskellige behov for ture i forhold til børnenes alder, udvikling og aktuelle situation.
Det betyder for os, at vi oftest tager på tur i mindre grupper, og derfor bliver intervallerne mellem turene noget længere, end hvis vi tog en stor gruppe med hver gang. Vi tager også hensyn til, at børnene oftest er i børnehaven hele dagen, hvilket giver mange forskellige oplevelser og indtryk, som der skal være plads til at bearbejde.

Dagens gang i Kollekolle
Kl. 7.00:
Åbnes der på en af stuerne af to voksne. Børnehuset serverer morgenmad til alle interesserede børn.

Kl. 8.00:
Kommer der en voksen mere. Morgenbordet ryddes af vejen inden kl. 9.00, og de voksne er fordelt på stuerne. Børnene vælger selv, hvor de vil være.

Kl. 9.30:
Er vi 5-6 voksne i huset. Alle børn er kommet, med mindre vi har lavet en anden aftale. Vuggestuebørnene får lidt at spise. Om formiddagen laver vi forskellige ting. Det kan fx være leg (ude som inde) tegne/male spille, synge/danse/høre musik, fællessang, gymnastik, bage, ture i området eller lidt længere væk, maddage, projekter. Nogle aktiviteter erplanlagte, mens andre opstår spontant.

Kl.11.00:
Frokost. Børnehavebarnet har madpakke med, mens vuggestuebarnet får mad fra Skovstjernen (naboinstitution).

Kl.11.30 - 12.00:
De børn, der har behov for at sove gøres klar bliver puttet, læst og sunget for. De fleste dage er der 2 voksne tilbage på hver stue kl.12.00.

Kl.12.00 - 14.00:
De voksne holder pause i alrummet/ude på legepladsen, eller skiftevis på kontoret. Børnene leger på stuerne eller ude på legepladsen.

Kl. 13.15 – 13.45:
Mandag og onsdag læses historier i to aldersopdelte grupper

Kl. 13.15 – 13.45:
Tirsdag og torsdag slappes af på tæpper til klassisk musik for de børn som ikke sover til middag.

Kl.14.00-14.45:
Vi spiser frugt ude eller inde.

Kl. 14.45:
Leger vi ude eller inde.

Kl. 16.00- 17.00
Er der to voksne tilbage i huset, og vi samles på en stue eller på legepladsen.

Det sidste ryddes op, og børnehuset lukker kl. 17.00. Fredag dog kl. 16.00.