Børnehuset Kollekolle
Børnehuset Kollekolle
Tornekrogen 64
3500 Værløse
kollekolle@furesoe.dk
72358190

Kalender

Velkommen til Børnehuset Kollekolles webside. Vi er en del af områdeinstitution Sydøst. Alle børn er noget særligt, som skal behandles individuelt. Derfor må der være plads og respekt for forskellighed. Tiden i børnehuset må ikke blive en venteposition til skolen og voksenlivet. Den har en stor værdi i sig selv, og vi synes derfor, at det er vigtigt at give tid til leg og fordybelse. Vi må give plads og rum for forskellige følelser.

Praktiske oplysninger


Stamkort

Når I kommer på besøg første gang, får I udleveret et stamkort, hvor I skal indføre en række oplysninger. Hvis der sker ændringer, er det vigtigt, at I giver os besked.

Mødetid

Vi vil gerne have, at I kommer med jeres barn senest kl. 9.30, da det giver os mulighed for at lave nogle spontane ture og aktiviteter. I kan selvfølgelig altid lave en aftale med os, hvis I vælger at komme senere en dag. Hvis I ikke har en aftale, kan I risikere at komme til et aflåst hus, hvor alle er taget på tur. Hvis jeres barn bliver hentet af andre, skal I skrive i bogen, som ligger på bordet i alrummet. Hvis det er en fast aftale, noteres det på barnets stamkort.

Sygdom

Ved sygdom, fridag eller andet, bedes I ringe så tidligt som muligt, da det giver os bedre mulighed for at planlægge dagen for de andre børn. Hvis jeres barn er syg, vil vi gerne vide, hvad han/hun fejler. Hvis det er en smitsom sygdom, informeres det til alle. I skal vente med at sende barnet tilbage, til det er helt rask, så undgås tilbagefald og smitte bedst. Hvis jeres barn bliver syg eller kommer til skade her i børnehuset, kontakter vi jer med det samme. Når jeres barn kommer tilbage efter en sygdomsperiode, forventer vi, at det kan deltage i dagligdagen.

Frugtordning

Børnehuset har en frugtordning, som en forældre fra bestyrelsen står for, og som forældre til børn over 3 år betaler til. Alle børn får forskellig slags frugt og som supplement et stykke rugbrød eller lignende. Der bliver uddelt girokort en gang i kvartalet.

Tøj/skiftetøj

Vi kan godt lide at være ude hele året rundt. Derfor er det vigtigt, at der altid er tøj, der passer til vind og vejr. De fleste børn kan godt lide at lege med vand og mudder, og det kan ses på dem. Derfor lad altid et sæt ekstra tøj ligge her, så det ikke bliver et problem i hverdagen at komme ud og lege. Om sommeren forventer vi, at jeres børn er smurt ind i solcreme om morgenen. Vi klarer det så midt på dagen. Det er en rigtig god ide med navn i tøjet. Når alle har været ude at lege i mudder, og tøjet er blevet tørret og ligger i en bunke, er det umuligt for os at finde ud af, hvis der er hvis.

Bleer

Alle børn over 3 år, som bruger ble, skal selv medbringe dem.

Sikkerhed

For børnenes sikkerhed fjern alle snore i tøjet. Har I ikke selv fjernet dem, gør vi det. Undlad plastposer i garderoben; brug stofposer i stedet for.

Privat legetøj

Det er i orden at have et stykke legetøj med hjemmefra uden lyd, batteri, og som er sikkerhedsmæssigt i orden(ikke noget med lange snore eller små dele, som et vuggestuebarn kan få i den gale hals). Hvis legetøjet giver for store problemer, lægger vi det væk, til barnet bliver hentet. Legetøj medbringes på eget ansvar. Hvis det bliver væk, må I selv prøve at finde det, for vi har ikke personaleressourcer til at lede efter det.

Lukketider

Det er vigtigt, at I overholder vores lukketider. Det vil sige, at man skal gå ud af døren, når klokken er 17.00 - fredag dog klokken 16.00. Hvis vi skal sidde en personale tilbage med jeres barn, koster det dyrt i overarbejde/ afspadsering.

Forældresamtaler.
Vi afholder samtaledag en mandag formiddag ca. hver anden måned. Tilbuddet er første gang når barnet har gået her cirka tre måneder. Derefter tilbydes i samtale når jeres barn fylder 3 år og inden de skolestart.
Alle samtaler bygger på gensidig dialog, hvor begge parter er ansvarlige for, at det bliver en god samtale. Derudover er der altid tid til en samtale, hvis vi eller I har en bekymring i forhold til barnets trivsel og udvikling.