Børnehuset Kollekolle
Børnehuset Kollekolle
Tornekrogen 64
3500 Værløse
kollekolle@furesoe.dk
72358190

Kalender

Velkommen til Børnehuset Kollekolles webside. Vi er en del af områdeinstitution Sydøst. Alle børn er noget særligt, som skal behandles individuelt. Derfor må der være plads og respekt for forskellighed. Tiden i børnehuset må ikke blive en venteposition til skolen og voksenlivet. Den har en stor værdi i sig selv, og vi synes derfor, at det er vigtigt at give tid til leg og fordybelse. Vi må give plads og rum for forskellige følelser.

Medlemmer


Velkommen til – fra Kollekolle Lokalråd


Hvad?

Kollekolles lokalråd er en samling af forældre og repræsentanter fra personalegruppen – og vi har flere funktioner:

• Vi er et forum, hvor forældre og personale kan sparre med hinanden. Her kan vi diskutere, hvorfor vi gør tingene, som vi gør – og komme med input til, hvad vi eventuelt kan gøre bedre: Både som forældre og personale.

• Vi er sociale katalysator – en slags kontaktforældre om man vil – og har ansvar for at stable sociale arrangementer på benene.

• Vi administrerer flødeskumskontoen, som er den konto, som forældre frivilligt kan indbetale til – og som bruges til de ting, som det kommunale budget ikke rækker til – f.eks. et nyt træ til legepladsen, en bustur for alle børnene etc. (Kontonummeret er 2310 6271887 556)


• Vi er et underorgan til Områdebestyrelsen i Sydøst, som består af en repræsentant fra 7 daginstitutioner samt personale og ledelse - og i lokalrådet formulerer vi vores holdning til de overordnede principper, som Områdebestyrelsen har til opgave at sætte for området.


Hvem?

Kollekolles lokalråd består for tiden af 4 forældrerepræsentanter, Kollekolles leder samt en repræsentant fra personalegruppen. Der er ingen begrænsninger for, hvor få eller hvor mange, vi skal være – og vi har altid plads til én til.

Lokalrådet er på valg for et år ad gangen – og nye medlemmer hverves ved det årlige forældremøde. Men forældre med lyst til at tage en tørn er velkomne til at melde sig til hver en tid. Formanden er på valg for 2 år ad gangen og er samtidig Kollekolles repræsentant på bestyrelsesmøderne for Områdebestyrelsen Sydøst.

I 2015 består lokalrådet af:

• Hanne (daglig leder)
• Mette ( pædagog på Radisestuen)
• Mette Formand ( mor til Karla og Eva)

* Rikke Næstformand( Mor til Selma og Ludvig)
• Christine  medlem mor til Iben)
• Ann-Christin Medlem ( Mor til Eline Marie)


Hvor?

Vi mødes ca. 4 gange om året – som regel forud for bestyrelsesmøderne i Områdebestyrelsen. Møderne foregår altid i Kollekolle på en hverdag fra kl. 17 til 19.
Vi har en mailadresse – kollekolle.lokalraad@gmail.com – som du er meget velkommen til at skrive til, hvis du har spørgsmål til os eller har et emne, du gerne vil have bragt op på et møde. Ellers grib fat i os, når du møder os.
Du kan også sende en mail til os med emnet ’Mailingliste’ – så får du automatisk besked forud for møder og sociale arrangementer.

Vi glæder os til at møde jer!


Forældrerepræsentanter i lokalrådet:

Rikke, Mor til Selma repræsentant i områdebestyrelsen. rkh@pension.dk
Christine Mor til Anders suppleant i områdebestyrelsen clippert@gmail.com
Mette Mor til karla og Eva. m_damgaard@hotmail.com
Ann- Kirstin Mor til Anna-Petrea og Eline-Marie ac@laue.dk

Linda Nielsen Personalerepræsentant ln@furesoe.dk
Hanne Madsen Beepat daglig leder hama@furesoe.dk