Børnehuset Kollekolle
Børnehuset Kollekolle
Tornekrogen 64
3500 Værløse
kollekolle@furesoe.dk
72358190

Kalender

Velkommen til Børnehuset Kollekolles webside. Vi er en del af områdeinstitution Sydøst. Alle børn er noget særligt, som skal behandles individuelt. Derfor må der være plads og respekt for forskellighed. Tiden i børnehuset må ikke blive en venteposition til skolen og voksenlivet. Den har en stor værdi i sig selv, og vi synes derfor, at det er vigtigt at give tid til leg og fordybelse. Vi må give plads og rum for forskellige følelser.

Handlingsplan til det pædagogiske læreplansarbejde 2014-2015

Nedenunder kan du læse eksempler på vores arbejde med de pædagogiske læreplaner, fordelt på de seks hverdagslivstemaer. 

Natur og naturfænomener:

Sprogudvikling:

Kultur og kulturelle værdier:

Projekt iPad 2014

Sundhed, krop og bevægelse:

Personlige kompetencer:

Sociale kompetencer: