Børnehuset Kollekolle
Børnehuset Kollekolle
Tornekrogen 64
3500 Værløse
kollekolle@furesoe.dk
72358190

Kalender

Velkommen til Børnehuset Kollekolles webside. Vi er en del af områdeinstitution Sydøst. Alle børn er noget særligt, som skal behandles individuelt. Derfor må der være plads og respekt for forskellighed. Tiden i børnehuset må ikke blive en venteposition til skolen og voksenlivet. Den har en stor værdi i sig selv, og vi synes derfor, at det er vigtigt at give tid til leg og fordybelse. Vi må give plads og rum for forskellige følelser.

Værdier

Værdier for Kollekolle:
I forhold til småbørnsfamiliers travle hverdag, mener vi, at det er vigtigt, at vi i vores børnehus giver masser af tryghed, omsorg og plads til leg. Derfor lægger vi stor vægt på følgende:

At styrke det enkelte barns personlighed
Alle børn er noget særligt, som skal behandles individuelt. Derfor må der være plads og respekt for forskellighed.
Tiden i børnehuset må ikke blive en venteposition til skolen og voksenlivet. Den har en stor værdi i sig selv, og vi synes derfor, at det er vigtigt at give tid til leg og fordybelse.
Vi må give plads og rum for forskellige følelser. Vi kender alle børn godt og kan derfor behandle dem individuelt. Vi voksne observerer, hvordan hvert enkelt barn har det.

At give knus, kram og nærhed
Vi giver omsorg til hinanden både børn og voksne. De voksne er til rådighed og opmærksomme på, om et barn trænger til et knus eller ekstra omsorg. Vi viser respekt for børn, der ikke vil have et knus og åbenhed for, at et barn kan komme og give/få.

At vi ser børnene som individuelle personer med forskellige behov
- vi spørger til hver enkelt barn og viser forståelse for barnets baggrund, hjemmeliv og eventuelle
kriser
- følger op alle børns forskellige oplevelser.
- vi giver os tid til den daglige forældrekontakt.

At børnenes hverdag ikke skal være mere struktureret, end at der er plads til masser af leg, hvori børnenes fantasi, kreativitet, initiativ og samarbejdsevner bliver udviklet.
Vi er meget opmærksomme på:
- balancen mellem de strukturerede aktiviteter og det spontane,
- de voksnes roller i børnenes leg
- de voksne er til rådighed
- de voksne er observerende, men at vi samtidig giver børnene rum til at lege uforstyrret.

Vi vægter legen højt, fordi legen er den måde hvorpå børn:
- lærer sig selv og omverden at kende
- lærer at kende sine egne og andres grænser, forcer/svagheder og behov
- bearbejder oplevelser, gode som dårlige
- lærer at løse konflikter, lave kompromisser og udvikle samarbejdsevner
- lærer at sætte i gang og fantasere
- lærer at vise ansvarsfølelse overfor sig selv og andre
- opbygger venskaber/kammeratskaber med de hemmeligheder/ fortroligheder, der hører med

Ude liv og legeplads:
- vi synes, det er vigtigt, at alle børn kommer ud at lege hver dag. ( undtagelsesvis vil
det ske, at nogle børn ikke har været ude, hvis vejret er meget dårligt, f.eks. isglat)
- vi vil gerne fortsætte med at udvikle vores legeplads
- give mulighed for forskellige oplevelser med mange motoriske udfordringer
- børnene skal selv kunne forandre på tingene; derfor er det vigtigt, at der er mange flytbare ting.
- at børnene oplever en sammenhæng mellem det, der gror, kan spises.

Social adfærd:
Vi synes, det er vigtigt at lære børnene:
- at vise forståelse for hinandens forskellige følelser
- tage hensyn til hinanden
- særlig hensyn og hjælpsomhed overfor nye børn
- de store hjælper de små
- hente hjælp hvis nogen er kede.
- lytte til hinanden
- deltage i de praktiske gøremål
- alle hjælper med at rydde op.

Selvværd:
Vi synes, det er vigtigt:
- at rose når det er relevant
- at se hvert enkelt barn
- selvhjulpenhed
- gradvis lærer at løse konflikter ad sproglig vej, i forhold til alder og udvikling.
- krav og forventninger som passer til den enkeltes alder og udvikling.

Selvstændighed og selvbestemmelse:
Vi synes, det er vigtigt:
- at kunne tage sit tøj af og på selv
- gradvis selv vurdere hvad tøj der skal på i forhold til vejr og årstid
- vælge aktiviteter til og fra
- selv organisere lege hvor der er mange med
- selv vælge kammerater, og hvor man gerne vil lege
- bede om hjælp til at få ønsker opfyldt.

Motorisk udfoldelse:
Vi synes, det er vigtigt:
- at give mulighed for forskellige lege både ude og inde
- bruge skoven aktivt året rundt
- vi forsøger at låne en gymnastiksal i vinterhalvåret

Intellektuel udvikling:
For os er det vigtigt:
- at se samt forholde os til, hvor det enkelte barn er henne aldersmæssigt
- at give børnene tilbud som appellerer og udvikler dem på det alderstrin, hvor det befinder sig.
Dette kan f.eks. tage udgangspunkt i et udvalgt emne, bog eller samtale
- at hjælpe børnene med at opsøge viden, som barnet viser interesse for evt. i bøger.

Sproglig udvikling:
Vi synes, det er vigtigt:
- at styrke barnets sprog gennem bøger, rim og remser samt sange og sproglege
- at snakke med børnene om deres oplevelser og give os tid til det
- at give børnene tid til at tænke sig om

De voksnes rolle:
Vi synes, det er vigtigt:
- at de voksne er til rådighed
- at vi lytter til, hvad børnene fortæller os
- at give børnene tryghed, samhørighed og omsorg
- at hjælpe børnene til at udvikle selvstændighed og ansvarlighed